1. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Hvis en pakke skal hentes på et spesifikt leveringssted, må Kjøper gjøre det innen det tidsrommet som er angitt i meldingen. Pakker skal normalt hentes personlig med gyldig identifikasjon og bestillingsnummer. Kjøperen kommer til å få en melding om levering som angir når og hvor pakken må hentes eller mottas. Meldingen skal kunne gis med e-post, vanlig post, og hvis Kjøper har meddelt et mobilnummer, også via telefon eller SMS. Om kunden ikke henter sin pakke har Stayfit rett å debitere kunden en avgift på 250 kr for arbeid og fraktavgifter. Observer at pakker som ikke blir hentet ikke faller under rammen for angrerett.