1. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt av kjøper eller kjøperens representant.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Angreretten/retur gjelder ikke for følgende typer varer: 

  • varer med brutt forsegling (for eksempel kosttilskudd, kosmetiske produkter, elektronikk, instrumenter og lignende produkter); 
  • varer som raskt kan forverres eller bli for gamle (for eksempel kosttilskudd, helsekost og andre matvarer);  
  • varer som er produsert i henhold til kundens spesifikasjoner eller som på annen måte har fått et tydelig personlig preg; lyd- eller billedopptak (for eksempel en CD) eller dataprogram med brutt forsegling;  
  • digitalt innehold som leveres på annen måte enn på et fysisk medium (for eksempel dataprogram, applikasjoner, spill, musikk, videoer eller tekster hvor tilgangen skjer via nedlastning eller streaming). 
  • intimprodukter (for eksempel undertøy, badeklær, sokker, strømpebukser) kan kun returneres dersom varen er ubrukt og med alle tagger på plass. 
  • angreretten gjelder kun på hele set/pakker. Stayfit godkjenner ikke retur av valgte deler av et kjøpt set (du kan returnere hele det uåpnete setet).

Ved å akseptere de Generelle vilkårene, erkjenner og samtykker Kunden i at angreretten ikke gjelder for digitalt innhold levert på annet vis enn på et rørlig medium. 

Hvis kjøper ønsker å bruke angreretten, må kjøper, før utløpet av angrefristen, sende en tydelig beskjed til Stayfit på den måten som er bestemt her. Kunden må i beskjeden oppgi sitt navn og sin adresse og annen relevant informasjon, for eksempel bestillingsreferanse, fakturanummer og navnet på produktet. Hvis Kunden ikke ønsker å bruke den forannevnte beskjeden, skal Kunden kunne bruke standardformularet for angreretten utstedt av Forbrukerrådet.

Hvis kjøper bruker sin angrerett, skal kjøper betale for returforsendelseskostnadene og er ansvarlig for produktets tilstand etter at kjøper har mottatt produktet og under returforsendelsen. Produktet skal returneres innen 14 dager fra den datoen Stayfit fikk melding om at kjøperen gjør angreretten gjeldende. Produktet skal sendes godt emballert, i god tilstand og i originalesken og/eller -emballasjen. Eventuelle returer skal sendes til Stayfit i samsvar med metodene og veiledningene gitt på Nettstedet.

Stayfit skal tidvis kunne tilby kostnadsfri retur for visse produkter. Hvis det er kostnadsfri retur, er dette angitt på den gjeldende siden for produktet på Nettstedet. 

Hvis Kjøper bruker angreretten, skal Stayfit refundere beløpet Kjøperen har betalt for produktet inklusive forsendelseskostnader. Eventuelle ekstra forsendelseskostnader som beror på at Kjøperen velger en annen levering enn standardleveringen Stayfit tilbyr, er unntatt refusjonen. Ved retur av en del av en bestilling vil forsendelseskostnadene ikke bli refundert. Stayfit har rett til å trekke fra et beløp fra det beløpet som skal refunderes tilsvarende verdiforringelsen for produktet sammenlignet med produktets originalverdi, hvis og i den grad slik verdiforringelse skyldes at Kjøperen har håndtert produktet utover det som trengs for å fastslå dets funksjon eller karakteristikker. 

Stayfit skal tilbakebetale beløpet uten unødig forsinkelse, men ikke senere enn innen 14 dager fra datoen Stayfit mottok Kjøperens tilbakekallingsmelding. Men Stayfit skal kunne utsette tilbakebetalingen inntil Stayfit har mottatt produktet, eller Kjøperen har levert bevis for at produktet er blitt returnert, for eksempel ved en leveringsbekreftelse. Tilbakebetaling skal skje til Kjøperen med den betalingsmetoden som Kjøperen har valgt med mindre noe annet er avtalt, eller hvis det er noen innsigelse mot slik tilbakebetaling.

Retur og bytte
Du kan enkelt bestille retur med refundering innen 14 dager etter din bestilling.

Slik går du frem:
1. Registrer online
Gå til https://return.shipmondo.com/stayfit og registrer din retur.

2. Inkluder følgeseddelen
Returner ønskede produkter og inkluder følgeseddelen i forsendelsen samt angrerettsskjema som ble tilsendt på mail.

Produktene må returneres i sin opprinnelige tilstand - ubrukt og uåpnet med all emballasje inntakt. Sørg for at pakken er ordentlig forseglet før du returnerer den.

Takk!